Як отримати гриф МОН на модельну програму для 5-9 класів: методичка для авторів

Міносвіти надало методичні рекомендації розробникам проєктів модельних програм для 5-9 класів і пояснило вимоги, яким має відповідати проєкт для отримання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Щоб подати проєкт модельної навчальної програми на розгляд, необхідно до 30 квітня надіслати до Інституту модернізації змісту освіти лист-клопотання та два паперових примірники рукопису, а також електронну версію на диску або флешці.

Модельна програма може бути розроблена як для всього рівня базової середньої освіти  (5-9 класи), так і окремо для адаптаційного циклу (5-6 класи). Програма створюється на основі Держстандарту та повинна:

  • ґрунтуватися на визначених стандартом ціннісних орієнтирах;
  • охоплювати формування наскрізних в усіх ключових компетентностях умінь;
  • передбачати реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі;
  • враховувати наступність між циклами навчання на рівнях початкової та базової середньої освіти;
  • орієнтуватися на компетентнісний потенціал відповідної галузі.

«Модельна навчальна програма з певного навчального предмета (інтегрованого курсу), яка реалізує частину обов’язкових результатів навчання в межах однієї галузі, за можливості, має містити посилання на інші модельні навчальні програми, у поєднанні з якими вона охоплюватиме всі обов’язкові результати навчання цієї галузі», – зазначено у методичних рекомендаціях.

Також у документі прописано, які обов’язкові структурні компоненти повинна містити модельна програма. Щоб ознайомитися з рекомендаціями МОН детальніше, завантажуйте повну версію документу – metod.