Як оцінювальні наради допомагають студентам під час змішаного навчання

Контролювати рівень засвоєння учнями матеріалу під час змішаного навчання складніше, ніж коли діти вчаться очно. Американські вчителі в цій ситуації оцінюють набуті навички, ґрунтуючись на чітких критеріях і проводячи з учнями індивідуальні наради. Пропонуємо вам переклад статті вчительки математики Емми Чіапетта, яка поділилася своїм досвідом на порталі Edutopia.

Довідково. Емма Чіапетта – викладачка математики у Wasatch Academy, штат Юта, США. Це приватна школа-інтернат для учнів 7-12 класів, яка робить акцент на проєктному навчанні (project-based learning) та позиціонує себе як один з кращих закладів для дітей покоління Z. Школа має власну освітню онлайн-платформу та практикує гібридне навчання, тобто поєднує  очні заняття та віддалені.

***

За допомогою критеріїв оцінювання базових навичок та індивідуального спілкування вчителі можуть  отримати чітку картину того, чого навчаються студенти.

Уявіть, на уроці образотворчого мистецтва студенти малюють трьохвимірні об’єкти, які вони сфотографували. Вони концентрують свою увагу на формі та пропорціях. Четверо з них працюють з учителем, а четверо – поза кампусом.

На проєктуванні один студент конструює сноуборд, а інший будує метеорологічну станцію за допомогою сенсорів і мікроконтролера. Четверо студентів працюють віддалено, конструюючи свої інженерні проєкти на комп’ютері або займаючись написанням коду для своїх мікроконтролерів.

На уроці статистики один зі студентів досліджує дані, що стосуються поліцейської жорстокості, тоді як інший вивчає різницю у показниках зараження Covid-19 для різних демографічних груп. Обидва шукають статистично значущі відмінності в межах своїх даних. Поза заняттям вони дивляться відео, щоб дізнатися про необхідні статистичні концепції та стратегії для аналізу даних в Excel.

У кожному класі вчителі використовують кращі методи гібридного навчання: акцентують увагу на виборі студента, дозволяють гнучко регулювати темп виконання проєкту та розробляють завдання, які потребують менше інструкцій з боку викладача. Коли групи зустрічаються особисто, у кабінеті знаходиться лише декілька студентів, і це дозволяє вчителям фокусувати свою увагу на індивідуальних потребах учнів.

Модель гібридного навчання надає чудову можливість перемістити фокус з інструкцій для всієї групи на конкретних студентів. Спілкування віч-на-віч, засноване на чітких критеріях оцінки базових навичок, – цінний інструмент для оцінювання їх робіт.

У гібридній моделі багато вчителів досягли успіху, надаючи студентам право голосу та вибору у їхній навчальній діяльності. Однак, із такою зростаючою гнучкістю, традиційні методи оцінювання втрачають актуальність. Минули дні, коли бали знімаються за неправильну відповідь або прописуються критерії виконання для якогось конкретного завдання.

ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ БАЗОВИХ НАВИЧОК

При оцінці широкого спектру проєктів наших студентів ключову роль відіграють критерії оцінювання базових навичок. Почніть з визначення результатів навчання, на досягнення яких націлено завдання. За основу можна взяти освітні стандарти. Сфокусуйтесь на трьох-п’яти. А далі визначте критерії, за якими можна досягти успіху в цих категоріях. Особисто мені подобається використовувати для цього точкові критерії.

Фокусуючись на необхідних навичках замість переліку знань, потрібних для виконання завдання, ви дозволяєте студентам бути креативними, при цьому демонструючи бажане навчання.

Маючи критерії оцінювання, ви готові забезпечити студентам зрозумілий і лаконічний зворотній зв’язок під час  індивідуальної наради. Такі наради з метою формувального оцінювання дозволяють роз’яснити очікування, закладені у критеріях, та показати студентам на прикладі їхніх робіт, як  виглядає успішне виконання завдання. Запросіть студента сісти поруч із вами та захопити зошит із нещодавно виконаним завданням. Дістаньте роздруковані критерії. Попросіть студента показати вам у його роботах приклади відмінного (або маже відмінного) виконання кожного з критеріїв. Вкажіть на моменти у роботах, які він може вдосконалити, та використовуйте критерії, щоб ваш зворотній зв’язок залишався конкретним.

На уроці образотворчого мистецтва, про який згадано вище, вчителька Олівія Вілмердінг задає питання на кшталт «Де на цьому ескізі ти продемонстрував/продемонструвала гарний спектр пропорцій?» та «Чи можеш ти вказати форму тіні? Як ти можеш покращити цю форму тіні, використовуючи пропорції замість лінії?». Саме такі формулювання використовуються у її критеріях. Ці наради з формувальним оцінюванням і зворотнім зв’язком дають студентам ясну картину того, що означають критерії, та забезпечують чіткий напрям, які навички треба розвинути перед початком роботи над підсумковим проєктом. Зворотній зв’язок персоналізований під конкретні малюнки та конкретні потреби студента.

НАРАДИ ЯК КАНАЛИ ДО КРАЩОГО НАВЧАННЯ

Оцінювальні наради також можуть використовуватися, щоб привести студентів до більш глибокого розуміння та більш досконалого виконання завдань, показуючи їм, на якому рівні вони знаходяться зараз. Під час формувальної наради в моєму класі статистики я питаю: «Чи можеш ти  показати, як зробити гістограму з цими даними?» або «Тепер, маючи підсумкову статистику, який гіпотетичний тест ти би використав/використала, щоб зробити висновок щодо статистичної значущості?». Використання критеріїв оцінювання для побудування такої лінії опитування дозволяє мені визначити рівень розуміння студентами статистичних концепцій, а також дає студентам ідеї, як можна поглибити їхній аналіз даних.

Наради також можуть використовуватися для підсумкового оцінювання, в якому відповідальність за якнайкращу демонстрацію володіння навичками переходить до студента. На уроці з проєктування викладач Зеб Енгберг використовує умови, в яких кожен критерій є елементом процесу конструювання. Під час підсумкового оцінювання він просить студентів показати готовий продукт і поміркувати, яким чином кожен етап інженерної розробки зіграв роль у їхньому прогресі.

Одна з проблем індивідуальної наради – це те, що під час спілкування викладача з конкретним студентом решті класу доводиться працювати самостійно без вчительської допомоги.  Однак у моделі гібридного навчання, оскільки робота побудована таким чином, щоб бути доступною як у класі, так і поза ним, природа завдань така, що учні можуть виконувати їх без контролю вчителя на кожному кроці. Поки Олівія спілкується з одним студентом, решта класу працює над своїми малюнками. Поки я індивідуально працюю з одним зі своїх студентів на уроці статистики, інші досліджують власні дані.

Вимога щодо соціального дистанціювання  може мати приховані плюси. При гібридній моделі у класі одночасно знаходиться менше студентів,  що знижує вірогідність проблем з поведінкою, які можуть виникнути, поки вчитель спілкується з одним студентом.

Треба визнати, що індивідуальні наради забирають чимало часу, однак вони мають багато переваг. Використання критеріїв оцінювання базових навичок відкриває двері для творчості. А наведення прикладів з робіт самих студентів дозволяє персоналізувати зворотній зв’язок, сприяє візуалізації їх мислення та роз’яснює цілі навчання. І головне – індивідуальні наради забезпечують можливість комунікувати з кожним студентом дійсно по-особливому.