Як вчителям оцінювати роботу учнів на дистанційному навчанні

Оцінки повідомляти кожному індивідуально, а при організації навчання брати до уваги технічні можливості всіх учнів. У своєму листі-роз’ясненні МОН надало вчителям чіткі рекомендації щодо оцінювання результатів навчальної діяльності школярів.

Оцінювання може проводитись як у синхронному, так і асинхронному режимі. Перший варіант технічно складніший, бо передбачає одночасну роботу всіх учнів і вчителя в онлайні, зате більш об’єктивний. Другий варіант гнучкіший, адже дозволяє школярам виконувати завдання у зручний для них час, проте менш об’єктивний. Якщо вчитель використовує асинхронний режим, задля забезпечення об’єктивності оцінювання рекомендується налаштувати опцію проходження тесту один раз, обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту.

У МОН наголошують, що вчителі мають завчасно поінформувати учнів і батьків про обраний режим здійснення оцінювання:

«Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв’язку з учнями».

Повідомляти школярам результати оцінювання МОН рекомендує, фіксуючи оцінки в електронному щоденнику (за наявності) або надсилаючи їх в індивідуальному порядку електронною поштою, через смс або месенджер.  За відсутності засобів інтернет-зв’язку вчитель може підтримувати зворотній зв’язок з учнями в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

«Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим», – підкреслюють в Міносвіти.

Також наголошується, що в умовах дистанційного навчання основною метою оцінювання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому МОН радить надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання.

Підсумкове оцінювання теж рекомендується проводити віддалено. Щоб забезпечити учням рівні умови, МОН пропонує запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр тривалістю не менше двох тижнів. Цей графік необхідно попередньо надіслати учням, зазначивши:

  • форму та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
  • необхідні для цього ресурси;
  • дату та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
  • дату та час розміщення завдань, кінцевий термін і спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має переконатися, що всі учні ознайомилися з графіком та мають технічної можливості для виконання завдань у зазначений термін. Якщо хтось зі школярів не може цього зробити, треба передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, проведені дистанційно під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

 

Оскільки учнів 4-х та 9-х класів у 2019/2020 навчальному році звільнено від ДПА, то у відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».