Розроблено проект програми ЗНО для вчителів початкової школи

МОН винесло на громадське обговорення проект Програми незалежного тестування для вчителів початкової школи закладів загальної середньої освіти. Це тестування стане однією зі складових сертифікації педагогічних працівників, яка проводитиметься у 2019-2020 роках.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що метою зовнішнього незалежного тестування є оцінка знаннєвого компоненту психолого-педагогічних, академічних і методичних компетентностей вчителя початкових класів:

  • знання нормативно-правової бази, концептуальних засад НУШ та сучасних педагогічних технологій у плануванні освітнього процесу;
  • знання вікових особливостей та індивідуальних відмінностей перебігу когнітивних процесів у дітей молодшого шкільного віку у здійсненні педагогічної діагностики, оцінюванні навчальних досягнень учнів;
  • обізнаності у вимогах до організації освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів;
  • знання основ методології науково-педагогічних досліджень;
  • академічні знання з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
  • знання методик викладання освітніх галузей у початковій школі, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Ознайомитися з проектом програми можна тут – 1212-programa-testuvannya-sertifikatsiya-vchiteliv. Зауваження та пропозиції до документу МОН просить надсилати до 30 грудня 2018 року на e-mail: linnyk@mon.gov.ua (Ліннік Олена Олегівна) або  за адресою: Міністерство освіти і науки України, пр-т Перемоги, 10, м. Київ, 01135.