МОН хоче впровадити рівневу систему замість оцінок для учнів НУШ

Міністерство освіти і науки України планує змінити критерії оцінювання учнів НУШ. У 1-2 класах пропонується надавати вербальну характеристику особистих досягнень та результатів навчання, а в 3-4 класах  і першому семестрі 5 класу – використовувати рівневу систему. Про це йдеться у проєкті наказу МОН «Про внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (2020-project-kryteriy).

Наразі документ винесений для громадського обговорення, зауваження та пропозиції до нього приймаються до 24 липня за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, або на e-mail: assessment.nus@gmail.com.

Згідно з проєктом, у першому та другому класах НУШ має застосовуватись вербальна характеристика особистих досягнень та результатів навчання  учнів.

«У третьому та четвертому семестрах четвертого класу, першому семестрі п’ятого класу Нової української школи (далі – НУШ) підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)», – зазначено у документі.

«У четвертих класах, які навчаються за Державним стандартом початкової загальної освіти (2011), п’ятих класах, які навчаються за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (2011), другому семестрі п’ятого класу НУШ та наступних класах поточне та підсумкове оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначаються цифрами від 1 до 12», – пропонують автори проєкту.

Передбачається, що рівні результатів навчання учнів будуть визначатися за:

  • рівнем сформованості умінь як складових ключових та предметних компетентностей;
  • рівнем володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;
  • мірою самостійності у виконанні навчальних завдань;
  • рівнем сформованості вміння виявляти проблеми  та  розв’язувати  їх,  висувати і формулювати гіпотези;
  • рівнем пізнавальної діяльності.

Також у документі прописані окремі положення щодо оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами.