Про платні послуги у школах, освітнє середовище, долю вчителів-пенсіонерів – МОН роз’яснює впровадження закону про середню освіту

Є питання про реалізацію нового закону про середню освіту? Шукайте відповіді у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-201 від 8 квітня «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» (Lyst MON_1-9-201).

МОН роз’яснює у документі окремі положення закону, що є найбільш обговорюваними серед освітян.

«Враховуючи те, що Закон України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон) містить багато новацій, передбачає суттєве реформування мережі закладів загальної середньої освіти, збільшує їхню автономію, містить відсильні норми, прикінцеві та перехідні положення, а деякі норми потребують негайного практичного застосування, Міністерство освіти і науки України надає такі роз’яснення і рекомендації стосовно механізму реалізації окремих положень Закону», – зазначено у листі.

У МОН наголошують, що в разі колізії норм базового закону «Про освіту» та норм спеціального закону «Про повну загальну середню освіту» пріоритет у правозастосуванні мають норми спеціального закону.

Саме в законі про середню освіту вперше дано визначення, що таке безпечне освітнє середовище. І створення такого середовища є одним з основним обов’язків керівника закладу освіти.

«Питання безпеки, добробуту та здоров’я дітей (як фізичного, так і психічного) має бути одним з пріоритетних в закладі освіти, адже у нездоровій атмосфері чи небезпечному освітньому середовищі складно забезпечити здобуття дітьми якісної освіти», – констатують у МОН.

Також у законі чітко прописана неприпустимість дискримінації учнів, їх батьків на підставі надання чи ненадання благодійної допомоги школі. Під час освітнього процесу у державних і комунальних закладах освіти не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги. Поза освітнім процесом школи мають право надавати лише ті платні послуги, які визначені у відповідному переліку Уряду № 796 або затверджені їхніми засновниками.  Перелік цих послуг в обов’язковому порядку оприлюднюється на сайті школи чи її засновника.

Щодо вчителів-пенсіонерів МОН надає таке роз’яснення:

«Законе передбачає не звільнення педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, а визначає механізм їх переведення з безстрокових трудових договорів на строкові на один рік, після закінчення строку дії яких можуть укладатися нові договори строком від 1 до 3 років відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 Закону (Закон не визначає кількість разів переукладення таких договорів). Педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, може бути звільнений до 1 липня 2020 року лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору».

Також у листі роз’яснюється питання щодо укладання контрактів з директорами шкіл, щодо мережі закладів загальної середньої освіти та кількості учнів в класі, щодо центрів професійного розвитку педагогічних працівників, академічної доброчесності.