Підготовано новий порядок організації інклюзивного навчання

МОН винесло на громадське обговорення проект урядової постанови «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». Цей документ – осучаснена версія попередньої постанови від 2011 року. Зауваження та пропозиції приймаються до 31 травня на електронну адресу: nabochenko@mon.gov.ua.

Згідно з новим порядком, рішення про утворення інклюзивного класу приймає керівник закладу освіти. Підставою до зарахування дитини з особливими освітніми потребами до школи є заява її батьків/законних представників і висновок інклюзивно-ресурсного центру. Одразу після зарахування має бути сформована команда психолого-педагогічного супроводу учня з ООП.

Щодо кількості дітей з особливостями розвитку в одному класі у документі прописана така вимога: «За наявності одного інклюзивного класу менше граничної наповнюваності та неможливості відкриття більшої кількості класів, чисельність осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі відповідає фактичній потребі. За наявності декількох інклюзивних класів в одній паралелі учні з особливими освітніми потребами розподіляються пропорційно по класах з урахуванням рівнів підтримки».

У школі має бути створено інклюзивне освітнє середовище, зокрема приведено територію та будівлі закладу у відповідність до норм щодо доступності, облаштовано ресурсну кімнату, а також забезпечено учнів з ООП необхідними працівниками та навчально-методичними матеріалами.

На основі висновку ІРЦ для дитини складається індивідуальна програма розвитку, в якій прописуються умови, механізми та обсяг необхідної додаткової підтримки в освітньому процесі. У разі потреби для учня з ООП може бути складений індивідуальний навчальний план. Він має містити інформацію про освітні компоненти освітньої програми, їх адаптацію чи модифікацію, заплановані результати навчання та критерії оцінювання.

Документом передбачено, що освітні та соціальні потреби дітей зі складними порушеннями розвитку під час їх перебування в школі задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття з учнями з ООП можуть проводити як педагогічні працівники школи, так і сторонні фахівці – в останньому випадку заклад має укласти з ними договір.

«Батьки (законні представники) дитини мають право контролювати проведення занять шляхом відвідування та ознайомлюватись з обліком проведених занять», – йдеться у документі.

Ось повна версія оновленого порядку – u-shkolakh-inklyuziya-13-05-2019.