Підвищення кваліфікації вчителів: новації 2018 року

Міністерство освіти і науки України визначило перелік вчителів, які мають підвищити свою кваліфікацію у поточному році, а також затвердило типову освітню програму організації та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Відповідно до розпорядження уряду № 17-р, Кабінет міністрів України підтримав пропозицію МОН щодо проведення додаткових заходів стосовно підвищення кваліфікації педагогічних працівників за Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками. Передбачається, що цього року свою кваліфікацію підвищать:

  • вчителі початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках;
  • заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи у початкових класах;
  • вчителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році;
  • вчителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

Також своїм наказом № 36 від 15.01.18 МОН затвердив типову освітню програму проведення і підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти.

«Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникаючи стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові професійні ролі і функції, забезпечувати випереджувальність розвитку країни, реалізовувати освітні проекти національного масштабу, витримувати конкуренцію на європейському і світовому ринку освітніх послуг тощо», – йдеться у пояснювальній записці до наказу.

Згідно з документом, типова програма має обов’язкову та вибіркову частини. Перша складається з очних сесій (60 академічних годин) та дистанційного курсу (теж 60 годин), а друга передбачає вільний вибір в очному, очно-дистанційному або дистанційному форматах (30 годин).

Очну форму навчання організують обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти шляхом проведення тренінгів, майстер-класів, конференцій, інтерактивних лекцій та самостійної роботи. Дистанційна форма передбачає проходження онлайн-курсу на сайті EdEra. В кінці навчання слухачі мають презентувати авторський творчий продукт. У разі успішного виконання програми учаснику видається відповідний документ.