Презентовано Держстандарт української мови як іноземної

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект Державного стандарту з української мови як іноземної (Standart). Цей стандарт має стати основою для організації й проведення сертифікаційного іспиту, а також запровадження документа єдиного зразка – сертифікату, що засвідчуватиме рівень володіння українською мовою осіб, для яких вона не є рідною.

Пропозиції та зауваження до документу приймаються до 24 травня, надсилати їх слід на електронну адресу l_shchitka@mon.gov.ua.

Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2) за всіма видами мовленнєвої діяльності – слухання, читання, письмо, говоріння. Необхідність розробки цього стандарту зумовлена посиленням зацікавленості до вивчення української мови як іноземної.

«Завдяки затвердженому стандарту іноземні громадяни чи особи без громадянства, незалежно від того, де вони вивчали українську мову, за якими програмами і планами, зможуть підтвердити свій рівень володіння українською як іноземною під час сертифікаційного іспиту в Україні та в українських інституціях за кордоном й отримати відповідний сертифікат», – йдеться у передмові до проекту стандарту.

Розробники запевняють, що Держстандарт з української мови як іноземної – це стратегічний документ, який посилює престиж української мови у світі.