Виші зобов’язали публікувати їх освітні програми

Українські заклади вищої освіти тепер повинні розміщувати на своїх сайтах освітні програми, які в них реалізуються, та перелік освітніх компонентів кожної з програм. Відповідний наказ МОН № 253 від 19 березня цього року вже зареєстрований в Мін’юсті та опублікований в Офіційному віснику України.

За інформацією прес-служби Міністерства освіти і науки України, виші повинні окремо повідомити МОН про перелік освітніх програм, започаткованих в межах ліцензованої спеціальності.

«Таким чином ми впроваджуємо ще один механізм для забезпечення прозорості роботи закладів вищої освіти. Обов’язкове оприлюднення на сайтах освітніх програм та їх компонентів дасть змогу, наприклад, абітурієнтам під час вибору вишів для вступу попередньо ознайомитися з програмами та порівняти, що пропонують різні заклади», – зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов.

Згідно з наказом, на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітні програми вишів, які реалізуються ними на бакалаврському, магістерському рівнях вищої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», визнаються акредитованими до 1 березня 2019 року.