Оприлюднено нові типові програми для 1-2 класів

На сайті Міністерства освіти і науки України з’явилися типові навчальні програми для 1-2 класів Нової української школи, а також програми для шкіл нацменшин і корінних народів. Діти навчатимуться за цими програмами вже з 1 вересня цього року.

Перша типова програма (1tipova-osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko) розроблена під керівництвом академіка НАПН Олександри Савченко. У ній визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання та коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу в таких освітніх галузях:

  • мовно-літературна;
  • математична;
  • громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича («Я досліджую світ»);
  • інформатична (інформатика);
  • технологічна (дизайн і технології);
  • мистецька;
  • фізкультурна.

Програма спрямована на те, щоб сформувати у дітей 11 ключових компетентностей.

Друга типова навчальна програма (2tipovaosvitnyaprograma-pid-kerivnitstvom-r-b-shiyana) створена під керівництвом директора Львівського обласного ІППО Романа Шияна. Вона визначає загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання дітей, подані в рамках освітніх галузей, перелік та пропонований зміст цих галузей, рекомендовані форми організації освітнього процесу тощо.

Передбачається, що школа може сформувати власну освітню програму на основі типової навчальної програми або безпосередньо на основі Державного стандарту початкової освіти.