Затверджено типову програму підвищення кваліфікації асистентів учителів

Міністерство освіти і науки затвердило типову програму підвищення кваліфікації асистентів учителів «Професійна діяльність асистентів вчителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Відповідний наказ МОН № 981 від 13 вересня опублікований на сайті відомства. Завантажити програму – 6143501e692df370658292.

Програму розробив Український інститут розвитку освіти, її обсяг складає 60 годин (2 кредит ЄКТС). Форма підвищення кваліфікації може бути очною, очно-дистанційною або дистанційною.

Програму укладено за такими темами:

 • реалізація концепції Нової української школи на рівні базової середньої освіти;
 • комфортний і ефективний перехід учнів з особливими освітніми потребами від початкової до базової освіти;
 • ролі та завдання асистентів вчителів в умовах інклюзивного навчання на рівні базової середньої освіти;
 • стратегії педагогічної підтримки здобувачів базової середньої освіти в умовах інклюзивного навчання;
 • використання цифрових технологій та навчання з використання технологій дистанційного навчання.

Очікується, що після проходження курсу підвищення кваліфікації асистент дитини буде:

 • знати мету і ключові компоненти концепції НУШ;
 • сприяти комфортному й ефективному переходу учнів з ООП від початкової до базової освіти;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку та/або індивідуального навчального плану учня (за потреби), сприти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії;
 • застосовувати методи роботи, навчальні матеріали та завдання для розвитку пізнавальної діяльності учнів;
 • використовувати стратегії, що заохочують учнів до ефективної взаємодії;
 • організовувати діалог і полілог з учнями та іншими учасниками освітнього процесу, поважаючи права людини та суспільні цінності;
 • застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування для забезпечення доступності (фізичної, інформаційної тощо) здобуття освіти;
 • здійснювати необхідні адаптації/модифікації в освітньому процесі відповідно до особливих освітніх потреб учнів;
 • застосовувати навички координації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, підтримування їх прагнення до саморозвитку, розкриття їх здібностей і пізнавальних можливостей;
 • використовувати цифрові технології та технології дистанційного навчання в освітньому процесі.

«Розробляючи програми підвищення кваліфікації на основі цієї Програми, суб’єкти надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації можуть використовувати перераховані очікувані результати навчання як у повному обсязі, так і частково, залежно від запитів керівників ЗЗСО і асистентів вчителів», – пояснюється в документі.

Систему та критерії оцінювання результатів навчання асистентів вчителів визначає суб’єкт підвищення кваліфікації.