Розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у закладах фахової передвищої освіти

На громадське обговорення винесений Порядок організації інклюзивного навчання у закладах фахової передвищої освіти. Пропозиції та зауваження до нього приймаються до 13 травня на електрону адресу: inclusion@mon.gov.ua.

Документ визначає організаційні засади інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами за очною, заочною та дуальною формою здобуття освіти в закладах фахової передвищої освіти – Proyekt postanovy KMU_Pro Poryadku orhanizatsiyi inklyuzyvnoho navchannya u zakladakh FPO_26_04.

Згідно з проєктом, засновник закладу зобов’язаний створити в ньому безперешкодне середовище для осіб з ООП. Зокрема, привести територію, будівлі, споруди та приміщення у відповідність до вимог державних будівельних норм і стандартів. А якщо це неможливо, то здійснити їх «розумне пристосування» до потреб осіб з ООП.

Заклади фахової передвищої освіти, в свою чергу, мають створити інклюзивне освітнє середовище, включаючи можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, та забезпечити студентів з ООП:

 • безоплатною інформацією для навчання у доступних форматах «з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я»;
 • допоміжними засобами для навчання;
 • підручниками, що враховують особливі освітні потреби, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля;
 • доступом до Інтернету, систем баз даних закладу з урахуванням розумного пристосування.

Також у Порядку передбачено, що студенти з ООП, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на:

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм дискримінації;
 • якісні освітні послуги, які враховують особливі освітні потреби та забезпечують максимальну можливу індивідуалізацію освітнього процесу;
 • формування та реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії (за наявності) та індивідуального навчального плану (за потреби);
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану (за потреби), вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, яке передбачає забезпечення розумного пристосування під час оцінювання, у тому числі збільшення часу на оцінювання, використання доступних форматів, у тому числі шрифту Брайля, залучення перекладачів жестової мови (за потреби) тощо;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах;
 • забезпечення гуртожитком (пансіоном) на строк здобуття освіти;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу;
 • самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом фахової передвищої освіти;
 • залучення до всіх заходів закладу освіти, участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном – з урахуванням особливих освітніх потреб.