Як школі розробити власну освітню програму. Інструкція від ДСЯО

Будь-яка школа може розробити свою освітню програму, що враховуватиме особливості закладу та відповідатиме його цінностям, баченню навчального плану та розподілу навчальних годин. Як краще це зробити, розповідає покроково Державна служба якості освіти України.

Створюючи власну освітню програму, можна взяти за основу або типову чи авторську освітню програму, або держстандарт. Обов’язкова умова – щоб були враховані структурні компоненти типової програми, а також щоб не був скорочений обсяг навантаження учнів.

«Заклад може на власний розсуд розробити одну наскрізну для усіх рівнів освіти програму, або ж окрему – для кожного рівня. Водночас на кожному рівні та навіть для кожного класу вона може мати власну специфіку», – зазначають у Держслужбі якості освіти.

Структура власної освітньої програми має містити такі компоненти:

  • Пояснювальна записка (тип закладу, реквізити установчих документів; нормативні документи, відповідно до яких розробляється програма; мета та завдання діяльності закладу, його особливості й умови роботи).
  • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою (вік, наявність освіти певного рівня (наприклад, початкової – для оволодіння програмою базового рівня), додаткові вимоги для спеціалізованих закладів, профільних ліцеїв).
  • Загальний обсяг навчального навантаження (опис потижневого навчального навантаження, за потреби – обґрунтування перерозподілу навчальних годин, таблиці з розподілом навчальних годин для кожного класу).
  • Очікувані результати навчання за освітніми галузями (якщо власна програма розробляється на основі Держстандарту та містить очікувані результати, відмінні від вказаних у типовій освітній програмі).
  • Перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм (зазначаються назви навчальних програм та їх автори. Навчальні плани до кожного рівня освіти або класу розміщуються у додатках).
  • Форми організації освітнього процесу та методи навчання (докладний перелік форм, які застосовують учителі. Наприклад, проєктна діяльність, заняття у STEM-лабораторії, інтегровані уроки, інтерактивні заняття у формі ділових ігор, заняття-практикуми, дослідно-експериментальні заняття тощо. Додатково можна надати перелік педагогічних технологій, методів, які застосовують учителі закладу освіти, у тому числі авторських технологій. Тут же зазначається застосування технологій дистанційного та/або змішаного навчання ).
  • Опис інструментарію оцінювання (перелік видів і форм оцінювання, критеріїв, шкал оцінювання, відповідних процедур та правил. Окремо зазначається, якщо у школі наявні адаптовані для учнів, доповнені та конкретизовані вчителями критерії, або ж якщо учні залучаються до розроблення критеріїв само- та взаємооцінювання. Якщо школа використовує власну шкалу оцінювання, потрібен її короткий опис і способи переведення у національну шкалу).

Коли проєкт власної освітньої програми готовий, він обговорюється та схвалюється педрадою, а потім затверджується наказом закладу освіти. Якщо програма розроблена на основі Держстандарту, вона має пройти експертизу і затвердження у Державній службі якості освіти України.