Які помилки Козацької держави варто вивчити сучасній Україні – новий підручник з історії

Триває другий етап конкурсу підручників для 8 класу, де з запропонованого переліку вчителі обирають ті підручники, за якими хочуть викладати свій предмет. Ознайомитися з цим переліком можна в Електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти до 17 березня. Серед винесених на конкурс підручників – «Історія України»  для 8 класу (автори – О.В. Гісем та О.О. Мартинюк). Ми підготували інтерв’ю з Олександром Гісем, який розповів про те, чим цей підручник буде корисний вчителям та учням, чому саме цей період історії України має великий вплив на сучасність, а також про історичні міфи.

 

– Скажіть, будь ласка, чим саме цей період історії УкраїниXVIXVIII століття, цікавий? Це ж було так давно.

– Цей період називають ранньомодерною добою, маючи на увазі, що він передував становленню сучасного, модерного світу. При дослідженні цього проміжку часу історики зосереджують головну увагу на розвитку науки і техніки, становленні ринкових відносин, зародженні нових тенденцій у мистецтві. Саме в цьому контексті ми й спробували презентувати історію України.

В історії нашої держави цей період називають козацькою добою. Її здобутком стало виникнення Української козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини). Сучасна українська молодь цікавиться минулим своєї держави. Тож автори при створенні підручника намагалися втілити актуальні підходи до викладення історії, аби і задовольнити цікавість, і водночас продемонструвати зв’язок минулого із сьогоденням.

– Наприклад? Що вже було і на яких помилках треба вчитися?

– Одним із повчальних та зрозумілих широкому загалові прикладів є згубний вплив олігархії на суспільне життя країни. Так, можна чітко прослідкувати, як вплив олігархів, а також орієнтація еліт на зовнішні сили призвели до занепаду і загибелі Речі Посполитої та Козацької держави.

– Тобто акцент у підручнику на тому, щоб використати досвід минулих поколінь, які вже зробили ці помилки, так?

– Так, проте варто зауважити, що автори не ставили собі за мету повчати читачів.

– Чому треба обрати саме ваш підручник?

– По-перше, він ґрунтується на досягненнях сучасної історичної науки, по-друге, автори намагались зробити його цікавим і для учнів, і для вчителів.

Багато поширених уявлень про минуле українців були піддані критичному переосмисленню. Наприклад, щодо зовнішнього вигляду козаків. Як відомо, вони здебільшого не носили шароварів та оселедців.

– Отже, ваш підручник ще й міфи руйнує. Чим ще він корисний?

Щодо руйнації міфів, то автори радше намагалися їх не відтворювати. Також за можливості ми подавали кілька точок зору на подію, щоб не навішувати ярлики на персоналії. Натомість увагу акцентували на причинах та наслідках, загальних тенденціях, а не на оцінних судженнях.

– Ще які методичні прийоми використано в підручнику?

Його створено за модульним принципом, що дає можливість цікаво конструювати урок: є набір модулів дидактичного характеру, який вчитель може компонувати на власний розсуд. Підручник містить великий блок ігрових дидактичних завдань, а також творчих завдань вищого когнітивного рівня. Ігри полегшують процес запам’ятовування навчального матеріалу, допомагають відпрацьовувати практичні навички.

Значна увага приділена колективним формам роботи. У сучасному світі обмін ідеями та вміння працювати у команді – запорука успіху будь-якої діяльності, у тому числі навчальної. З іншого боку, у підручнику представлено і завдання для індивідуальної роботи: пошук джерел, їх аналіз, щоб зробити власні висновки.

У підручнику багато ілюстрацій. До третини з них – це окремий дидактичний матеріал за своїми запитаннями, завданнями. Крім того, є картосхеми, адаптовані до сприйняття дітьми. Підручник «дружить» і з сучасними комп’ютерними технологіями. Він містить QR-коди, які відкривають доступ до великої кількості додаткової інформації.

Проте автори не забувають, що у нашій традиції навчання велика увага приділяється саме тексту підручника. Він має бути логічно побудованим, цікавим, змістовним.