Створено Консультативну раду, яка займатиметься розвитком середньої освіти в Україні

Від моніторингу освітнього простору та реформ до вдосконалення законодавства в сфері освіти. В Україні створено Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти, яка діятиме при Президентові. Відповідний указ № 55/2021 від 16 лютого підписав глава держави Володимир Зеленський.

Згідно з Положенням про Консультативну раду, її основними завданнями є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, а також аналіз законодавства України у цій сфері та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. Зокрема, КР розроблятиме пропозиції для:

  • забезпечення гарантій доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу;
  • удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань;
  • упровадження шляхів інноваційного розвитку загальної середньої освіти, вирішення актуальних питань стосовно формування компетентностей здобувачів освіти, необхідних для їх успішної самореалізації, оцінювання результатів навчання учнів, належного кадрового забезпечення освітнього процесу та професійного розвитку вчителів, додержання визначених державних гарантій, зокрема щодо оплати праці, соціального і пенсійного забезпечення, а також стосовно розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти;
  • сприяння взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища, забезпечення доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу.

Цим же указом Президент затвердив персональний склад Консультативної ради. До неї увійшли 23 особи, в тому числі заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна» Олександр Елькін, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов та інші. Очолюватиме Консультативну раду народний депутат Сергій Колебошин, який є заступником голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.