Розроблено типову освітню програму для 5-9 класів – проєкт на обговоренні

Міносвіти розробило проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Документ винесений на громадське обговорення, зауваження та пропозиції до нього приймаються до 28 січня на електронні адреси: s_fitsajlo@mon.gov.ua (Світлана Фіцайло) та yhkononenko@gmail.com (Юрій Кононенко).

Типова освітня програма окреслює обов’язкові та рекомендовані підходи до розроблення й використання освітніх програм школами, а також визначає загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі та циклі базового предметного навчання (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання. Завантажуйте проєкт, винесений на обговорення, для детального ознайомлення – Typovoyi osvitnoyi prohramy dlya 5-9 klasiv

Проєкт типової програми містить:

  • варіанти типових навчальних планів;
  • перелік варіантів модельних навчальних програм;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
  • опис інструментарію оцінювання.

Як повідомляють у МОН, порівняно з чинною Типовою освітньою програмою у новій програмі збільшено кількість навчальних годин на вивчення української мови, іноземної мови, математики, інформатики, предметів природничої освітньої галузі.

«Проєктом документа передбачено, що заклади освіти можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого базовим навчальним планом діапазону (мінімальна та максимальна кількість навчальних годин для вивчення кожної освітньої галузі). Це дає змогу перерозподіляти навчальні години між галузями на опанування навчальних предметів та інтегрованих курсів, а також на вибіркові освітні компоненти й враховувати особливості організації освітнього процесу та освітні потреби учнів», – зазначають у Міносвіти.