Для дітей з ООП розробили типологію освітніх труднощів і рівні підтримки у навчанні

Визначено категорії освітніх труднощів, які можуть виникати у школярів і вихованців дитсадків з особливими освітніми потребами, а також рівень необхідної підтримки для кожної з категорій. Проєкт постанови Кабміну про затвердження відповідних документів оприлюднений для громадського обговорення на сайті МОН. Пропозиції та зауваження до проєкту (Проєкт постанови КМУ) приймаються до  30 грудня на е-мейл: inclusion@mon.gov.ua.

Згідно з документом, під освітніми труднощами розуміються труднощі у навчанні, які впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання дітей відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.

«Рівень підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти – обсяг тимчасової або постійної підтримки в освітньому процесі учнів з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх індивідуальних потреб», – зазначено у проєкті.

Зокрема, визначено такі категорії освітніх труднощів:

  • інтелектуальні труднощі;
  • функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві);
  • фізичні;
  • навчальні;
  • соціоадаптаційні (особистісні, середовищні труднощі) або соціокультурні (взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо).

Щодо кожної категорії передбачено п’ять рівнів підтримки дитини з ООП в освітньому процесі. Підставою для надання такої підтримки є висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданий інклюзивно-ресурсним центром, та заява одного з батьків чи інших законних представників дитини.

Для більш детального ознайомлення завантажте документи:

Категорії (типологію) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами – Додаток 1

Рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – Додаток 2

Рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти – Додаток 3

Зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр – Додаток 4