Готовий проект постанови про освітню е-платформу

МОН розробило проект постанови Кабміну «Про Національну освітню електронну платформу» (polozhennya260218) і пропонує його до громадського обговорення. Документ містить визначення термінів, загальні положення про е-платформу та засади її функціонування, описує призначення та інформаційне наповнення е-платформи, а також права та обов’язки її користувачів, порядок доступу до матеріалів платформи.

Згідно з проектом, е-платформа – це державна спеціалізована освітня інформаційно-телекомунікаційна система. Вона складатиметься з кількох функціональних модулів, які будуть поетапно вводитися в експлуатацію.

У документі зазначено, що е-платформа створюється для того, щоб надати технологічну підтримку реформі «Нова українська школа», забезпечити учасників освітнього процесу сучасними онлайн-сервісами, ресурсами та електронними підручниками, створити умови для розвитку національного виробництва електронних освітніх ресурсів і е-підручників, а також розвинути електронне навчання в Україні.

Е-платформа матиме в Інтернеті  спеціальний інформаційний ресурс, на якому у вільному доступі в повному обсязі будуть розміщуватися безкоштовні електронні версії підручників або е-підручники для здобуття повної загальної середньої освіти. Судячи з проекту, решта підручників, скоріше за все, буде платною.

Передбачається, що е-платформа забезпечуватиме електронну взаємодію учнів, батьків, педагогів, органів управління освітою, виробників е-підручників і видавців друкованої навчальної літератури, авторів та експертів. Ця взаємодія відбуватиметься через електронний кабінет. Також платформа використовуватиметься для відбору, зберігання та поширення е-підручників, електронних освітніх ресурсів та сервісів, методичних, дидактичних навчальних  матеріалів, засобів оцінювання, дистанційних курсів і т. д. Ще однією функцією е-платформи буде навчання і підвищення кваліфікації педпрацівників з можливістю оцінювання їх досягнень, рівня педагогічної майстерності, а також сертифікації.

Згідно з документом, е-платформа передбачатиме можливість доступу до розміщеної на ній інформації для користувачів з вадами зору та слуху.

Зауваження та пропозиції до проекту МОН просить надсилати у формі таблиці до 28 березня 2018 року за адресою e_book@imzo.gov.ua.