Затверджено порядок проведення моніторингу якості освіти в школах

МОН затвердило Порядок проведення моніторингу якості освіти. Відповідний наказ № 54 від 16 грудня 2020 року оприлюднений на сайті міністерства.

Документ (5e4a94884167e988347809) визначає порядок підготовки і проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

«Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилення від цілей», – зазначено у порядку.

Учасниками моніторингу можуть бути заклади освіти, педагогічні працівники, учні та їх батьки.  Участь у зовнішньому дослідженні є добровільною, крім моніторингу на загальнодержавному або міжнародному рівні.

Об’єктами моніторингу можуть бути:

  • знеособлена інформація про учасників освітнього процесу;
  • освітні та управлінські процеси в закладах освіти;
  • різні види діяльності учасників освітнього процесу (навчальна, викладацька, організаційна, управлінська);
  • умови здійснення освітньої та управлінської діяльності (матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні);
  • результати запровадження освітніх змін, інновацій;
  • стан організації освітнього процесу в закладі;
  • результати навчання та розвитку учнів, формування їх компетентностей.

Моніторинг може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній проводиться на рівні закладу освіти, а зовнішній – ще й на локальному, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Зовнішній моніторинг на міжнародному рівні проводиться шляхом участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях, зокрема TIMSS, PISA, PIRLS. Результати таких досліджень оприлюднюються на сайті МОН та враховуються під час формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

Моніторинг може проводитися у формі опитування або інтерв’ю, тестування, спостереження за освітнім процесом, аналізу документації та статистичних даних.

Результати моніторингу зазначаються у звіті. Якщо моніторинг проводився на загальнодержавному рівні, звіт оприлюднюється на сайті МОН України.