МОН визначило порядок реагування на випадки булінгу в школі

Кому і як можна повідомити про цькування, що зобов’язані зробити педагоги та директор школи в разі отримання такого повідомлення, як формується і працює комісія з розгляду випадків булінгу – МОН розробило Порядок реагування на випадки булінгу в закладах освіти. Документ стосується закладів всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих.

Порядок затверджений наказом МОН № 1646 від 28 грудня 2019 року та зареєстрований в Мін’юсті 3 лютого 2020 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Поки в «Офіційному віснику України» він не надрукований.

Цей порядок уточнює положення закону щодо протидії булінгу та визначає механізм реагування на випадки цькування. Зокрема, в документі зазначено, що мова йде про випадки, які мали місце не лише на шкільній території, а й поза її межами. Наприклад, під час екскурсії або дорогою до/зі школи:

«До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти».

Також у документі прописано, хто має реагувати на випадки булінгу – і, відповідно, кому про ці випадки можна повідомляти. Отже, це:

  • керівники та інші працівники закладів освіти;
  • органи місцевого самоврядування;
  • засновник закладу освіти або уповноважений ним орган;
  • поліція;
  • служба освітнього омбудсмена;
  • служби у справах дітей;
  • центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Якщо вчитель побачив, що когось із учнів цькують, він зобов’язаний негайно припинити небезпечний вплив, за потреби – надати постраждалому домедичну допомогу та викликати швидку, поліцію, а також повідомити про те, що сталося, директора школи та принаймні одного з батьків дитини, яка стала стороною булінгу.

У закладі освіти заяви про цькування приймає керівник цього закладу. Це може бути як письмова заява, в тому числі в електронній формі, так і усне повідомлення. Заявити можна не лише про достеменно відомий факт булінгу, але й про обґрунтовану підозру щодо цькування.

Отримавши таку заяву, директор школи протягом наступних 24 годин має повідомити про випадок булінгу поліцію, батьків учнів, які стали сторонами цькування, службу у справах дітей і центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. За потреби викликається швидка. Впродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви керівник закладу повинен скликати засідання комісії з розгляду випадку булінгу.

До складу комісії, яку очолює директор школи, входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності), представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  Брати участь у засіданні комісії можуть також батьки або інші законні представники учнів, які є сторонами булінгу. Можливе залучення представників інших суб’єктів реагування на випадки цькування.

«Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг», – заначено у документі.

Спочатку комісія має зібрати та проаналізувати інформацію щодо обставин випадку булінгу. За результатами розгляду приймається рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують зазначену в заяві інформацію. Якщо такі обставини є, комісія визначає причини цькування та заходи для їх усунення, забезпечує надання сторонам булінгу соціальних та психолого-педагогічних послуг, розробляє рекомендації для вчителів і батьків. Розглянути заяву про булінг комісія зобов’язана протягом десяти робочих днів із дня отримання заяви директором школи.