МОН розробило концепцію розвитку позашкільної освіти

За останні три роки в Україні було ліквідовано або реорганізовано 95 закладів позашкільної освіти. У МОН констатують, що для більшості органів місцевої влади цей напрям не є пріоритетним, тому кошти витрачаються на інші сфери. Щоб змінити ситуацію, у міністерстві розробили проєкт Концепції розвитку позашкільної освіти (kontseptsiya-rozvitku-pozashkilnoi-osviti), який наразі винесений на громадське обговорення.

Автори документу наводять таку статистику: станом на січень 2019 року в підпорядкуванні МОН знаходиться 1 382 заклади позашкільної освіти, в підпорядкуванні Мінкультури, молоді та спорту – понад дві з половиною тисячі, з яких більше п’ятисот мають подвійне підпорядкування. Безпосередньо з державного бюджету фінансуються 6 закладів, решта – з місцевих бюджетів.

Доступ до закладів позашкілля в містах і селах вкрай нерівномірний: в сільській місцевості функціонує 117 з 1 382 закладів; у них займається лише 71 тисяча з понад трьох мільйонів осіб віком від 3 до 23 років, які проживають у сільській місцевості (або 2,4 %).

При цьому заклади позашкілля ані в матеріально-технічному, ані в кадровому плані не готові прийняти дітей з особливими освітніми потребами.

«В закладах позашкільної освіти, які перебувають у підпорядкуванні МОН, станом на 01.01.2019 року 0,8 % здобувачів освіти з ООП.  У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, кількість здобувачів освіти з ОПП з року в рік тільки зростатиме, що ставить перед системою позашкільної освіти низку викликів, зокрема належну професійну підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів системи позашкільної освіти, стимулювання їх розвитку та мотивації», – зазначають у МОН.

Безперешкодний доступ до першого поверху організовано в 49,5% закладів, до другого поверху –  0,5 % , до третього – 0,3 %, до четвертого і вище – 0,1 %.

Запропонований МОН проєкт Концепції розвитку дошкільної освіти передбачає 4 напрями:

  • оптимізацію управління позашкіллям;
  • трансформацію системи позашкільної освіти (орієнтація на потреби та запити здобувачів освіти, доступ для кожного, територіальна наближість);
  • забезпечення якості позашкільної освіти;
  • застосування комунікаційної стратегії з популяризації позашкільної освіти та її провайдерів.

«Модернізація системи позашкільної освіти дасть можливість сформувати таку систему, яка буде готова до підготовки наступних поколінь до викликів майбутнього. Те, як буде забезпечено реалізацію права на позашкільну освіту, визначатиме майбутній потенціал людських ресурсів, від якого буде залежати економічне зростання країни, конкурентоздатність на світовому ринку, якість життя громадян», – вважають автори документу.

У МОН також пояснили, що Концепція розвитку позашкільної освіти не є нормативно-правовим актом. Імплементація її засад потребує створення та затвердження Стратегії розвитку позашкільної освіти та внесення змін до законодавства, зокрема до закону «Про позашкільну освіту».