5 цілей МОН на найближчі роки

Презентовано програму діяльності уряду, в якій визначено ключові пріоритети для Міністерства освіти та науки України на наступні п’ять років. Окрім цілей, у документі прописані конкретні індикатори, за якими вимірюватимуться результати роботи МОН.

Як повідомляє прес-служба міністерства, програма передбачає такі пріоритети для МОН:

 1. Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

Показники ефективності:

 • зростання щорічного показника охоплення 3-5-річних дітей дошкільною освітою у міській та сільській місцевостях;
 • збільшення частки 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;
 • оцінка якості дошкільної освіти за шкалами дослідження ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale).
 1. Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

Показники ефективності:

 • місце України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA. Покращення результатів з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності;
 • зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевостях за рахунок підвищення якості навчання у сільській місцевості;
 • рівень вмотивованості учнів у навчанні.
 1. Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням

Показники ефективності:

 • зростання відсотку випускників шкіл, які обирають професійну (професійну-технічну та фахову передвищу) освіту після школи, щонайменше до 45 з%;
 • зростання відсотку випускників закладів профосвіти, працевлаштованих в Україні через 6 місяців та 1 рік після закінчення навчання, зокрема за професією (спеціальністю).
 1. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Показники ефективності:

 • відсоток випускників вишів, зайнятих на позиціях чи у сферах, що вимагають вищої освіти;
 • величина різниці між оплатою праці осіб з вищою освітою різних рівнів та осіб, які не мають вищої освіти;
 • за результатами національних опитувань роботодавців щонайменше 25 % респондентів повністю або переважно позитивно оцінюють якість вищої освіти в Україні.
 1. Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Показники ефективності:

 • кількість публікацій та кількість цитувань українських вчених у журналах, які індексуються провідними міжнародними наукометричними базами даних;
 • зростання частки грантового фінансування в загальному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок;
 • зростання питомої ваги видатків на фінансування наукових проектів, грантових та стипендіальних програм для молодих вчених у загальному обсязі видатків державного бюджету на науку.

Найближчим часом МОН розробить чіткий план заходів, де покроково буде розписано, як саме досягатимуться поставлені цілі.