Як оцінюватимуть другокласників НУШ – рекомендації МОН

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу. Відповідний наказ МОН № 1154 від 27 серпня оприлюднив портал «Нова українська школа».

Згідно з документом (NMO-1154), навчальні досягнення другокласників підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Причому оцінювання результатів здійснюється вербально.

При формувальному оцінюванні критерії встановлює вчитель (із поступовим залученням учнів до цього процесу) відповідно до кожного виду роботи. Орієнтирами для визначення критеріїв є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, визначених Держстандартом початкової освіти.

«Під час здійснення формувального оцінювання важливо не протиставляти дітей один одному. Стимулом розвитку має бути співвідношення роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як дитина працювала раніше. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учнів, враховувати, що оцінюється не учень, а його робота. Про складнощі у навчанні необхідно говорити з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію колективної зневаги до дитини та передумови булінгу», – зазначено у методичних рекомендаціях.

Вчитель може заповнювати індивідуальну картку навчального поступу учня або оцінювальний аркуш для класу – приклади цих документів містяться у методичці.

Підсумкове тематичне оцінювання також здійснюється вербально за результатами виконання діагностичних робіт. Вони можуть бути усними чи письмовими у формі тестових завдань, комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо.

«Форми та засоби оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу… У другому класі тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи)», – наголошують у МОН.

Документами, які підтверджують факт досягнення учнями очікуваних результатів, є робочі зошити та аркуші з виконаними роботами, зошити для діагностичних робіт, учнівські портфоліо.