Як проводитиметься моніторинг якості освіти – документ

Хто і як буде перевіряти якість освіти в садочках, школах, коледжах, технікумах і вишах – МОН розробило порядок проведення моніторингу. Документ винесений для громадського обговорення, зауваження та пропозиції до нього приймаються до 25 червня.

Запропонований порядок визначає механізм підготовки та проведення моніторингу якості дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та освіти дорослих.

«Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти або  інших суб’єктах освітньої діяльності (далі – заклади освіти); встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин відхилень від цілей», – зазначено у документі.

Моніторинг може бути внутрішнім і зовнішнім. Перший проводиться на локальному рівні, другий – на локальному, регіональному, загальнодержавному або міжнародному рівні. При цьому об’єктами моніторингу можуть бути:

  • знеособлена інформація про учасників освітнього процесу;
  • процеси, що відбуваються в системі освіти, характеристики її стану;
  • освітні та управлінські процеси у закладах освіти;
  • внутрішня система забезпечення якості освіти в закладах освіти (на локальному рівні);
  • результати навчання здобувачів освіти;
  • стан навчально-методичного, матеріально-технічного, нормативно-правового, інформаційного, кадрового забезпечення освітньої діяльності;
  • інше.

Повна версія проекту наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» – poryadok-na-obgovorennya-1.