У школах можна буде навчатися заочно і дистанційно

МОН планує впровадити нову форму здобуття загальної середньої освіти – мережеву, а також забезпечити учням можливість вчитися у школі заочно або дистанційно. Про це йдеться у проекті наказу «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» (pro-institutsiynu-formu-zdobuttya-zagalnoi-serednoi-osviti-2210). Наразі цей документ винесено на громадське обговорення.

Згідно з проектом положення, учні матимуть можливість перейти на заочну форму навчання після здобуття початкової освіти, тобто після 4 класу. При цьому освітні заклади повинні організувати заочникам навчання незалежно  від місця їх проживання та верхньої межі віку цих осіб.

Також документ передбачає можливість здобуття освіти за мережевою формою. Для організації такого навчання школи можуть залучати інших суб’єктів освітньої діяльності, що діють на підставі відповідної ліцензії.

«Із метою використання додаткової матеріально-технічної бази у разі потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися заклади культури, фізичної культури і спорту та інші юридичні особи, залучені до діяльності освітнього округу, міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо. Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб’єктами освітньої діяльності…», – зазначено у проекті положення.

Що стосується дистанційного навчання, то це може бути як окрема форма здобуття освіти, так і використання відповідних технологій при здобутті освіти за вечірньою, заочною, мережевою або індивідуальною формою.

Зауваження та пропозиції до документу приймаються до 14 листопада на e-mail: linnyk@mon.gov.ua (Лінник Олена Олегівна), storchak@mon.gov.ua (Сторчак Ніна Анатоліївна) або  за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135.