Для вишів розробили рекомендації з академічної доброчесності

МОН розіслало всім українським закладам вищої освіти Рекомендації з академічної доброчесності (recomendatsii), а також Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності (glyusariy). Ці матеріали було розроблено в межах проекту SAIUP за підтримки Посольства США, повідомляє прес-служба міністерства.

Рекомендації складаються з 6 розділів:

  1. У першому розділі перераховується, якими компетентностями для дотримання академічної доброчесності має володіти викладач, якими має оволодіти студент, а також розповідається про прийоми навчання студентів належному академічному письму.
  2. Другий розділ містить рекомендації щодо роботи з викладацьким колективом: як мотивувати викладачів, які є вимоги до них, як створити у закладі атмосферу академічної доброчесності тощо.
  3. У третьому розділі розповідається про санкції, що можуть застосовуватися до викладачів та студентів за порушення академічної доброчесності.
  4. У четвертому розділі МОН разом із експертами дає рекомендації щодо створення кодексу академічної етики та етичної комісії закладу вищої освіти.
  5. П’ятий розділ містить орієнтовні вимоги до письмових робіт і поради, як проводити захисти цих робіт.
  6. Шостий розділ присвячений особливостям перевірки дисертаційних робіт на академічний плагіат.

«Оскільки тривалий час дискусії щодо забезпечення академічної доброчесності точилися навколо конкретних визначень, які свідчать про її порушення, разом з Рекомендаціями МОН розіслало й Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності», – зазначили у прес-службі відомства.