МОН розробило новий закон про професійну освіту

Фахівці Міністерства освіти і науки разом з іншими зацікавленими сторонами розробили проект закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Документ запропонований до громадського обговорення – зауваження та пропозиції до нього прийматимуться до 20 жовтня на адресу shumik@mon.gov.ua.

З повною версією проекту можна ознайомитися тут – zu-pro-profesiynu-osvitu18092018-gromadske-obgovorennya.

Закон містить багато новацій, основні з яких виокремила прес-служба МОН. Зокрема, для забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти документ передбачає:

 • розроблення стандартів професійної освіти на компетентнісному підході;
 • надання закладам свободи у розробленні освітніх програм, а також можливості використання наскрізних програм;
 • незалежне оцінювання професійних кваліфікацій не закладами, які власне і здійснюють підготовку, а спеціально уповноваженими установами – кваліфікаційними центрами;
 • створення центрів досконалості – цей статус зможе отримати будь-який заклад профосвіти, що відповідатиме певним вимогам;
 • запровадження акредитації освітніх програм.

Що стосується інтересів учнів, то у документі прописані:

 • організація навчального часу відповідно до індивідуальних потреб учнів;
 • забезпечення права на професійну освіту осіб з особливими освітніми потребами;
 • набуття професії як з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти, так і без нього;
 • професійне навчання впродовж життя;
 • академічна мобільність.

Для оновлення системи управління закладами професійної освіти:

 • уніфікація типів закладів професійної освіти (4 узагальнених замість 16-ти: професійний коледж, регіональний багатопрофільний центр професійної освіти, центр професійної підготовки, професійний ліцей);
 • включення до системи управління закладами професійної освіти педагогічної та наглядової (піклувальної) ради;
 • запровадження конкурсу на призначення на посаду керівників закладів професійної освіти. Посада керівника є строковою – 6 років, з правом повторного обрання.

Для забезпечення процесів децентралізації управління системою профосвіти:

 • розмежування повноважень органів центральної та місцевої державної влади, органів місцевого самоврядування, органів громадського самоврядування;
 • створення регіональних рад професійної освіти. Це буде консультативно-дорадчий орган в регіоні, в який входитимуть місцеві роботодавці. Передбачається, що він надаватиме консультації щодо впровадження політики у сфері професійної освіти;
 • зміна підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти – передача права здійснювати таке ліцензування на регіональний рівень.