Для учнів 1 класів запроваджено свідоцтво досягнень

Замість оцінок – відслідковування поступу дитини та занесення здобутих навичок до свідоцтва досягнень. Міністерство освіти и науки України своїм наказом № 924 від 20 серпня затвердило зразок свідоцтва досягнень учнів першого класу. Скан документу оприлюднив портал «Нова українська школа».

«Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання. Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно», – йдеться у додатку до наказу.

У документі зазначено, що орієнтирами для вчителя мають бути обов’язкові результати навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені Держстандартом, та очікувані результати, прописані у типовій навчальній програмі. При цьому мають враховуватися особливості кожного учня.

Згідно з документом, метою формувального оцінювання є:

  • формування у дитини впевненості в собі, в своїх можливостях;
  • відзначення будь-якого успіху;
  • акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках;
  • діагностування досягнення на кожному з етапів навчання;
  • адаптування освітнього процесу до здатностей дитини;
  • виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню;
  • стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів;
  • запобігання побоюванням помилитися.

Водночас передбачається вироблення в учнів здатності самостійно оцінювати власний прогрес у навчанні.

З наказом і додатками до нього можна ознайомитися тут – Nakaz-924, ось зразок свідоцтва досягнень – svidotstvo_dosyagnen_A4.