Затверджено програму для першачків з інтелектуальними порушеннями

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями (Programa). Відповідний наказ № 816 від 26 липня оприлюднено на сайті МОН.

Згідно з документом, ця програма вводиться в дію з 2018/2019 навчального року. При складанні освітніх програм на основі типової не допускається вилучення з освітнього процесу предметів інваріантної складової. Години на їх вивчення можуть зменшуватися не більше ніж удвічі порівняно з показниками типової програми.

«У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання (предметно-орієнтовані компетентності); вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. У пояснювальній записці до кожного предмету чи інтегрованого курсу представлено корекційно-розвиткові завдання та спрямованість навчального предмету, реалізація яких є обов’язковою умовою навчання», – йдеться у документі.

Типова програма складена таким чином, щоб сформувати у дитини ряд ключових компетентностей, як то володіння і можливість державною мовою,  математична, соціально-трудова, інформаційно-комунікаційна та інші. Предметні компетентності для дітей з різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований характер. При цьому вимоги до дітей, які починають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Вчитель самостійно визначає, як розподілити навчальні години за темами, розділами, обирає  форми та методи навчання в залежності від пізнавальних здібностей і можливостей учнів.

«Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів», – зазначено у документі.