PISA: у вчителів з високою зарплатою учні вчаться краще

У країнах з високими результатами учнів у міжнародному дослідженні якості освіти PISA заробітна плата вчителів зазвичай є високою. Таку закономірність було встановлено в ході тестування PISA, повідомляє PISA Ukraine.

Зокрема, одним з завдань дослідження було визначити, чи може практика нарахування заробітної плати вчителям залежно від ефективності їхньої роботи покращити викладання в школі. З’ясувалося, що така практика дійсно має певний вплив на результати навчання учнів.

«Отримані подяки, стаж роботи або накопичений викладацький досвід ще не означають, що робота вчителя є ефективною. Але те, що за результатами роботи вчителю була нарахована грошова винагорода, може свідчити про його/її якісне викладання», – зазначено у звіті PISA (PISA_in-focus_16).

«Загальний аналіз по країнах показав, що в середньому результати PISA тієї чи іншої країни не залежать від того, застосовується в країні стратегія нарахування заробітної плати вчителям залежно від продуктивності їхньої праці, чи ні. Інакше кажучи, деякі країни з високими результатами PISA нараховують заробітну плату вчителям залежно від ефективності їхнього викладання, а інші країни, які показують високі результати PISA, – ні. Але якщо врахувати співвідношення суми доходів вчителів на рік і національний дохід, ситуація виглядає інакше. У країнах із відносно низьким рівнем заробітної плати вчителів (низькою вважається заробітна плата в діапазоні від рівня ВВП країни на душу населення до показника ВВП країни на душу населення+15%) стратегія нарахування заробітної плати вчителям залежно від ефективності їхнього викладання зазвичай позитивно впливає на результати учнів у тестуванні PISA. У країнах із відносно високою заробітною платою вчителів (високою вважається така заробітна плата, яка знаходиться вище показника ВВП країни на душу населення+15%) такого впливу не встановлено. Отже, тим країнам, які не можуть платити достатньо високу заробітну плату вчителям, слід більш детально ознайомитися із досвідом країн, де впроваджено практику нарахування заробітної плати вчителям залежно від ефективності їхнього викладання», – йдеться у звіті.