Як атестувати студентів дистанційно – рекомендації МОН

Фахівці Міносвіти підготували для закладів фахової передвищої та вищої освіти рекомендації щодо поточного, семестрового контролю та атестації студентів із застосуванням дистанційних технологій. Про це йдеться у листі МОН № 1/9-249 від 14 травня.

«Процедуру проведення атестації у формі атестаційного іспиту з використанням дистанційних технологій навчання має бути затверджено рішенням вченої ради закладу вищої освіти (колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти), описано у Порядку проведення атестаційного іспиту (у додатку до нього), оприлюднено на сайті закладу освіти та заздалегідь (принаймні за 7 днів до початку іспиту) доведено до відома здобувачів освіти та членів екзаменаційної комісії», – зазначено у документі.

Згідно з рекомендаціями МОН, порядок проведення атестаційного іспиту має містити:

  • форму та порядок проведення іспиту з використанням дистанційних технологій;
  • порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційної комісії та проведення атестаційного іспиту у різні дні для різних груп студентів та для можливості повторного складання іспиту тими, у кого виникли технічні перешкоди під час першої спроби;
  • інформацію про зміст і структуру завдань, що виносяться на атестаційний іспит;
  • якщо перелік питань, що виносяться на іспит, доведений до відома студентів заздалегідь, то для уникнення завчасної підготовки відповідей порядок проведення атестаційного іспиту може передбачати виконання додаткового завдання (наприклад, написати у тексті відповіді певне кодове слово), про яке здобувачів освіти повідомляють під час іспиту;
  • критерії оцінювання відповідей.

Атестація у формі захисту бакалаврської або магістерської роботи має здійснюватися в синхронному режимі (відеоконференція) із фіксацією процесу (відеозапис, аудіозапис, фотофіксація).

Завантажити рекомендації – Семестровий контроль, атестація.